وبلاگ نامرتب 5 ستونه

ترازپردازان جنوب اهواز

نحوه رسیدگی به جرائم

folder_openحسابداری مالیاتی, قوانین
نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380   نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 24468 /ص مورخ / 27/11/1380 موضوع دستورالعمل شماره 200…
ترازپردازان جنوب اهواز

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مرداد 99

folder_openارزش افزوده
بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۹۹/۵/۱۱   بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و…
فهرست