خدمات مالی و مالیاتی

ترازپردازان جنوب اهواز
 • نرم افزار حسابداری

 • نماینده رسمی  و انحصاری شرکت پردازش موازی سامان در استان خوزستان
 • ارائه نرم افزار حسابداری تدبیر
 • نصب و راه اندازی نرم افزار تدبیر
 • آموزش و پشتیبانی نرم افزار
حسابداری در ترازپردازان جنوب اهواز
 • حسابداری

 • تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خدمات حسابداری،خدمات حسابرسی،خدمات مشاوره ای،مالی و مالیاتی
 • پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی
 • مشاوره مالیاتی در خصوص تهیه اسناد ومدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس
 • مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل مطرح از جمله الزامات وجرائم مرتبط با موارد زیر:

  مالیات بر درآمد , اشخاص حقیقی وحقوقی , مالیات تکلیفی , مالیات بر درآمد اجاره
  , مالیات بر ارزش افزوده , صورت معاملات خرید وفروش فصلی

 • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر
 • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی
ترازپردازان جنوب اهواز
 • حسابرسی مالیاتی

 • حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک‌ها و کلیه سازمانهای دولتی
 • حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار
 • حسابرسی داخلی
حسابداری ترازپردازان جنوب اهواز
 • حسابرسی بیمه

 • برسی دستمزدهای ساخت ، راه اندازی و اجرت از نظر کسر حق بیمه
 • بررسی  قراردادها و صورت وضعیت های پیمانکاری
 • بررسی هرگونه قرارداد در رابطه با پیمان های کاری
 • بررسی لیست حقوقی بر اساس بیمه
 • مشاوره مالی

 • آموزش حسابداری به صورت تئوری وعملی برای پرسنل مالی شرکت
 • انجام کد گذاری حساب ها در نرم افزارهای حسابداری برحسب نیاز
 • انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت ،پاره وقت یا پروژه ای
 • مشاوره در خصوص خرید وراه اندازی نرم افزار های حسابداری
حسابداری ترازپردازان جنوب اهواز
 • قوانین اداره کار

 • قانون کار جمهوری اسلامی،
 • قانون تامین اجتماعی
 • قانون مقررات صادرات و واردات
 • قانون مقررات مناقصات و مزایدات کشور و…

نماینده انحصاری نرم افزار حسابداری تدبیر در خوزستان

چرا حسابداری و حسابرسی؟

حسابداری ترازپردازان جنوب اهواز

حسابرسی و اطمینان بخشی

خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، با اعتبار دادن به صورت های مالی، منجر به افزایش ارزش بنگاه های اقتصادی می شوند

مالیات

مدیریت امور مالیاتی برای پایداری کسب و کار، به ویژه در ایران که قوانین و مقررات مالیاتی بسیار پیچیده هستند، دارای اهمیت بسیار است

مشاوره مالی

مدیریت امور مالیاتی برای پایداری کسب و کار، به ویژه در ایران که قوانین و مقررات مالیاتی بسیار پیچیده هستند، دارای اهمیت بسیار است

فهرست